Pro Шкали

0977658767876
200,00
грн.
Pro Шкали - 45 сторінок корисної інформації + сторінки для запису. Включає в себе
Оцінка серцево-судинного ризику SCORE2&SCORE2-OP
Класифікація шлуночкових екстрасистол...
Класифікація гострого інфаркту міокарда по шкалі Killip
Модифікована шкала симптомів фібриляції передсердь
Шкала CHA2 DS2-VASC.
Шкала HAS-BLED
Шкала PADUA
Шкала PESI/SPESI
Женевські критерії для прогнозу ТЕЛА
Функціональні класи СН за NYHA
Типи СН за ФВ.
Шкала оцінки ризику кровотеч у терапевтичних хворих..
Шкала CRB-65/CURB-65
Оцінка тяжкості пневмонії за шкалою PORT (PSI)
Критерії негоспітальної пневмонії (IDSA/ATS)
Оцінка GINA контролю астми..
Тест контролю астми (Asthma Control Test - АСТ)
Модифікована шкала задишки MRC (mMRC)
Тест з оцінки ХОЗЛ (ТОХ)
Шкала Везікарі.
Бристольська шкала форми випорожнень..
Шкала Чайлд-П'ю.
Розрахунок ШКФ за формулою Cockroft D. W. та Gault.
Класифікація хронічного захворювання нирок (NKF, USA)
Шкала ком Глазго
Шкала ком Глазго для дітей

Шкала Mini Mental State Examination (MMSE)
Единбурзька шкала післяпологової депресії
Критерії великого депресивного розладу (DSM-5)
Шкала депресії PHQ-9 (анкета здоровʼя пацієнта)
Опитувальник M-CHAT-R
Шкала FLACC
Шкала Вонга-Бейкера для оцінки болю у дітей > 3 років
Візуальна шкала оцінки інтенсивності болю


Шкала SCORAD оцінки атопічного дерматиту
Популярні товари